Eclipsed front

Iostream Solutions AB utför systemutveckling för verksamheter med strategiskt viktiga IT-system både genom nyutveckling, vidareutveckling av befintliga system samt drift. Transparens och ansvar för helhetsbilden är en självklar del av arbetet — tillsammans för vi en diskussion om vad som gynnar er bäst.

Eftersom Iostream är ett enmansföretag kommer ni ha samma personliga kontakt genom hela arbetet och för mer komplicerade uppdrag där ett större team behövs kan Iostream med hjälp av sitt nätverk ta in och jobba med externa experter utan att ni märker någon skillnad, så kallade “virtuella team”.

Peter

Peter Backman

Mjukvarukonsult

Peter är en utvecklare sen barnsben och har ett djupt tekniskt kunnande inom en mängd områden – han har utvecklat projekt både hårdvarunära (x86, GPU) och användarnära (mobila appar, datorprogram, webbtjänster) – vilket han har dragit nytta av för att snabbt sätta sig in i nya system och lösa problemen. Förutom sitt tekniska intresse är han även certifierad inom nätverk (Cisco CCNA), test (ISTQB Foundation) samt intresserad av projektledning, kravhantering och god ingenjörskonst.

Back-end Software Engineering Arkitektur Kravhantering Projektledning
Java C/C++ Ruby on Rails IMS Elasticsearch